ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΙΝΟΧ ΣΙΔΕΡΟ PLEXIGLASS

  • anodiosi slide

Ανοδιωμένες Βαφές

ΑΝΟΔΙΩΣΗ, ΧΡΩΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ….

Το χρώμα και το αλουμίνιο ως δομικό υλικό συνδυάζονται απόλυτα αρμονικά μεταξύ τους με την κατεργασία της ανο- δίωσης. Το αλουμίνιο που προορίζεται για αρχιτεκτονικές εφαρμογές υφίσταται επιφανειακές κατεργασίες προκειμένου να βελτιωθεί η αντιδιαβρωτική του ικανότητα, αλλά και να επιτευχθεί η επιθυμητή εμφάνιση και χρωματισμός. Οι μέθο- δοι που έχουν επικρατήσει και χρησιμοποιούνται για την επιφανειακή κατεργασία του είναι η ανοδίωση και η ηλεκτρο- στατική βαφή.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Η ανοδίωση, ως επιφανειακή επεξεργασία του αλουμινίου, εφαρμόζεται πάνω από 60 χρόνια και σήμερα κατέχεται πλή- ρως η τεχνολογία της και η συμπεριφορά της στο χρόνο.

Με τον όρο ανοδίωση του αλουμινίου εννοούμε τον ηλεκτροχημικό σχηματισμό καθαρού στρώματος επιφανειακού οξειδίου του αλουμινίου, που συντελεί στην αύξηση της αντοχής των προφίλ αλουμινίου έναντι της διάβρωσης και των μηχανικών καταπονήσεων. Το επιφανειακό αυτό οξείδιο είναι διαφανές, η δομή του φέρει πόρους και επιτρέπει την εν- σωμάτωση χρωστικών υλών για την επίτευξη του χρωματισμού. Το στρώμα ανοδίωσης δημιουργείται από το ίδιο το μέταλλο, είναι πλήρως ενσωματωμένο σ' αυτό και έτσι δεν υπάρχουν προβλήματα πρόσφυσης.

ΓΙΑΤΙ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Το προνόμιο της ανοδίωσης χαίρουν αποκλειστικά τα προϊόντα διέλασης αλουμινίου, καθώς και εξαρτήματα και πάνελ αλουμινίου. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προσδίδει στο προϊόν η κατεργασία της ανοδίωσης σε σχέση με την ηλε- κτροστατική βαφή είναι σημαντικά:

  • Μεγάλη αντοχή στην οξείδωση ακόμα και στα πιο επιβαρημένα περιβάλλοντα, όπως σε βιομηχανικές και θαλάσσιες ζώνες.
  • Αναλλοίωτη απόχρωση και επιφάνεια με το πέρασμα του χρόνου.
  • Μεγάλη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις αλλά και στην καθημερινή φθορά λόγω χρήσης.

Φόρμα Ζήτησης Προσφοράς


Στοιχεία Επικοινωνίας
Όνομα (*)
Please let us know your name.
Επώνυμο (*)
Invalid Input
Τηλέφωνο (*)
Invalid Input
Φαξ
Invalid Input
Email (*)
Please let us know your email address.
Περιοχή
Invalid Input
Διεύθυνση
Invalid Input
Μεταφόρτωση Κατόψεων*
Κάτοψη 1
Invalid Input
Κάτοψη 2
Invalid Input
Κάτοψη 3
Invalid Input
Μεταφόρτωση Φωτογραφιών*
Φωτογραφία 1
Invalid Input
Φωτογραφία 2
Invalid Input
Φωτογραφία 3
Invalid Input
*Δεκτά γίνονται τα αρχεία με κατάληξη .jpeg, .png, .tif, .pdf και .zip
Μήνυμα (*)
Please let us know your message.
Invalid Input

Συνεργαζόμενες Εταιρείες

somfy        akzo        roto        neokem        hoppe        roto